სიახლეები

 • 19 ივნისი 2018

  ტრენინგი მიგრაციისა და განვითარების საკითხებში მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისთვის

  2018 წლის 11-15 ივნისს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) სამდივნოსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (მსო) თანამშრომლობით თბილისში ჩატარდა მიგრაციისა და განვითარების საკითხებისადმი მიძღვნილი ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს კახეთისა და იმერეთის...

 • 5 ივნისი 2018

  ახალი თაობის მიგრაციის პროფილი საქართველოში

  მიგრაციის პროფილი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და საერთაშორისოდ აღიარებულ საანგარიშო დოკუმენტს, რომელიც გამიზნულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიგრაციის პოლიტიკის, ანალიზის და მართვის სისტემის შემუშავების ხელშეწყობისთვის მიგრაციის პროცესებში ჩართულ ქვეყნებში. პროფილი თავდაპირველად შემოთავაზებული...

 • 5 ივნისი 2018

  ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

  2018 წლის 30-31 მაისს გაიმართა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) ინტეგრაციის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის რიგით მე-2 შეხვედრა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს (ჯგუფის კოორდინატორი) ხელმძღვანელობით...

 • 30 მაისი 2018

  სტაჟირება პრაღის პროცესის მიგრაციის ობსერვატორიის ფარგლებში

  2018 წელს მიგრაციის ობსერვატორია იწყებს სტაჟირების პირველ ეტაპს ახალგაზრდა მოხელეებისთვის და სტუდენტებისთვის პრაღის პროცესის მონაწილე ქვეყნებიდან (მათ შორის საქართველოდან). სტაჟირება შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეებს პრაქტიკულად ჩაერთონ პრაღის პროცესის საქმიანობაში და ამით...

 • 29 მაისი 2018

  შეხვედრები კახეთის და იმერეთის რეგიონებში მიგრაციისა და ადგილობრივი განვითარების შესახებ

  2018 წლის 22 და 24 მაისს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს ორგანიზებითა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისიასთან თანამშრომლობით, შედგა შეხვედრები კახეთისა და იმერეთის მხარეთა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელ პირებთან.

 • 23 მაისი 2018

  ბიზნეს ანალიზის ტრენინგი მეას-ის სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის

  2018 წლის 11-13 და 16 მაისს მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის (მეას) ანალიტიკოსთა სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ბიზნეს ანალიზის ინტენსიური ტრენინგ კურსი გაიარეს. ტრენინგს უძღვებოდნენ მართვის აკადემიის ბიზნეს ანალიზის კურსის ტრენერები.

 • 28 მარტი 2018

  მიგრაციის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა

  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის თანამშრომლობითა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული - „საქართველოში მიგრაციის მართვის გაძლიერების (ENIGMMA)“ - პროექტის ფარგლებში შექმნილი ეს სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს,...

 • 16 მარტი 2018

  საკოორდინაციო შეხვედრა მიგრაციის პროექტებზე

  2018 წლის 16 მარტს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) სამდივნოს ორგანიზებით, გაიმართა მიგრაციის სფეროში პროექტების რიგით მე-11 საკოორდინაციო შეხვედრა, რომელსაც დაესწრო მსსკ-ს წევრი სახელმწიფო უწყებების და მიგრაციის სფეროში მომუშავე საერთაშორისო...

 • 9 მარტი 2018

  დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების 2018 წლის პროგრამის განხორციელება დაიწყო

  „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ 2018 პროგრამის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვლინდნენ. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადები, წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ საგრანტო პროგრამის ადმინისტრირებისთვის შექმნილმა...

 • 2 მარტი 2018

  მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მემორანდუმი გაფორმდა

  შრომითი მიგრაციის პროცესების წარმატებული რეგულირებისა და მართვის მიზნით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას (IOM) შორის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის...

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი