მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მემორანდუმი გაფორმდა

შრომითი მიგრაციის პროცესების წარმატებული რეგულირებისა და მართვის მიზნით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას (IOM) შორის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ, თამილა ბარკალაიამ და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელმა, ილიანა დერილოვამ მოაწერეს.

პოლონეთის პარალელურად, დროებითი, ცირკულარული მიგრაციის განხორციელების მიზნით, მოლაპარაკებები ევროკავშირის კიდევ 3 ქვეყანასთან მიმდინარეობს. თანამშრომლობის განვითარების შედეგად საქართველოდან არალეგალური ხასიათის მქონე შრომითი მიგრაცია კანონიერების ჩარჩოებში მოექცევა; შესაბამისად, შემცირდება უცხოეთში არალეგალურ დასაქმებასთან დაკავშირებული რისკები. ხელი შეეწყობა შრომითი მიგრანტების შრომითი და სოციალური უფლებების დაცვას, საქართველოსა და მიმღებ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების განვითარებას; შემსუბუქდება არალეგალურ, ხანგრძლივ შრომით ემიგრაციასთან დაკავშირებული დემოგრაფიული და სოციალურ-ფსიქოლოგიური პრობლემები. სამშობლოში დაბრუნებისას, უკეთესი შემოსავლების მიღების მიზნით, უცხოეთში მიღებული პროფესიული ცოდნისა და ორგანიზაციული უნარების გამოყენებას უკეთ შეძლებენ, რაც ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას და ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას შეუწყობს ხელს. ევროკავშირის ქვეყნებთან დროებით შრომითი მიგრაციის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის დაწყება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შენარჩუნების გარანტი იქნება და „შეჩერების მექანიზმის“ ამოქმედების ალბათობას შეამცირებს.

ამჟამად, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „საქართველოში საზღვრის და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა (SBMMG)“ ფარგლებში თანამშრომლობენ. თანამშრომლობის მიზანია, განავითაროს სამინისტროს შესაძლებლობები ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან დროებითი შრომითი მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობისა და ამ ქვეყნებში, საქართველოდან მიგრანტ მუშაკთა კანონიერად დასაქმების ხელშეწყობისათვის.

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი