დაკავშირება

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

ელ-ფოსტა:  scmi-secretariat@sda.gov.ge

მისამართი:  თბილისი, 0105, სანაპიროს ქ. # 2   

 

 

მედია და პრესის საკითხებზე

დაუკავშირდით: online@sda.gov.ge
__________________________________________

ბინადრობის ნებართვაზე და მოქალაქეობის საკითხებზე 

დაუკავშირდით: online@sda.gov.ge
__________________________________________ 

ვიზა და საკონსულო საკითხებზე

დაუკავშირდით: consulinfo@mfa.gov.ge
__________________________________________ 

თავშესაფრის და საზღვრის კვეთის საკითხებზე

დაუკავშირდით: migration@mia.gov.ge
__________________________________________

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი