საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებაში დახმარების პროგრამა

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია 2003 წლიდან მოყოლებული დახმარებას უწევს ევროკავშირის ქვეყნებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნება.ამჟამად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია თანამშრომლობს 29 ქვეყანასთან, ძირითადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, შვეიცარია და კანადა. პროგრამის მონაწილეები არიან თავშესაფრის მაძიებლები, რომლებსაც უარი ეთქვათ განაცხადების დაკმაყოფილებაზე და არალეგალურად მყოფი მიგრანტები. სარეინტეგრაციო დახმარების პაკეტი მოიცავს ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა ზოგადი კონსულტირება, სხვადასხვა სახის ტრენინგი, სამედიცინო დახმარება, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მცირე ბიზნესის წამოწყება, გადამისამართება სახელმწიფო და კერძო პროგრამებში, დასაქმების ხელშეწყობა. 2003 წლიდან მოყოლებული ორგანიზაციის დახმარებით საქართველოში დაბრუნდა 4694 ადამიანი, მათ შორის 2688-მა მიიღო რაიმე სახის სარეინტეგრაციო დახმარება. დასაქმდა 119 ადამიანი, 1518-მა ადამიანმა წამოიწყო ან გააფართოვა კერძო ბიზნესი (ბიზნესებში ჩართული დაბრუნებული მიგრანტების რაოდენობაა 1800), 164-მა ადამიანმა გაიარა სხვადასხვა სახის ტრენინგი, სამედიცინო დახმარება მიიღო 360-მა ადამიანმა. 223 ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა დროებითი თავშესაფრით.

პროგრამის ფარგლებში საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებულ მიგრანტთა შესახებ სტატისტიკა

 ქვეყნები დახმარება გაეწია დაბრუნდა 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ბელარუსი  34  68  0 32   27  9  0  0  0  0
ბელგია  316  332  0 19  30  24  46  76  71   58
ჩეხეთი  79 104  13  56  18 
ირლანდია  166 167 0  0 0 3 13  10  35  38  32  19  10 
პოლონეთი  198  694  0 186  227  86  102  60  25 
შვეიცარია  422 453  37  46  56  68  45  33  51  60  19  38 
გაერთიანებული სამეფო  212 212  24  41  31  23  26  25  13  10 
სლოვაკეთი  21  33 18   4  1
ლატვია  120 263   7  51 65  61  73
ლიტვა  16 50  16  10  11 
ნიდერლანდები  146 152  0  0 69  16  23  18  20 
ნორვეგია  25 38  11 
ავსტრია  71 71   0 10  39  22 
ფინეთი  20 31 
საბერძნეთი  749 1843   0  0  0  0  0  1  249 957  636 
ესტონეთი  22 25   1  12
უნგრეთი  3  0 0 1 0 1  0  1  0
იტალია  17 17 
თურქეთი  5 16   0  0  0  0  0  0  9
უკრაინა  7  0
მაკედონია  2
რუმინეთი  5  0
კანადა  10 11  0  2
დანია  21 25  19 
ლუქსემბურგი  1
მოლდოვა  0  0  0  0  0
სხვა    70  0  0  0  0  0  0  2  7 12   18  16 12 
                               
სულ  2688  4694  11 21  80  100  100  98  379  523  322  432  616  1220  791 
წყარო: IOM
 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია ასევე ეხმარება საქართველოში მყოფი უცხოელებს სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნებაში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
http://informedmigration.ge/cms/sites/default/files/pdf/AVRR_eng.pdf.pdf

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი