ქვეყნები, რომლებშიც საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ შესვლა

საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და ცალკეული ქვეყნების შიდა კანონმდებლობის საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ, უვიზოდ შევიდნენ ცალკეულ ქვეყნებში:

საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის ქვეყნებისა და პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://geoconsul.gov.ge/HtmlPage//html/View?id=992

სხვა ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის პირობებისა და ვიზის მოპოვების პროცედურების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე: www.mfa.gov.ge

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი