მიგრაციის ანგარიშები

საქართველოს მიგრაციის პროფილები

მიგრაციისა და თავშესაფრის ყოველწლიური ანგარიშები

დამატებითი ინფორმაცია და მასალები EMN-ის ყოველწლიურ ანგარიშზე შეგიძლიათ იხილოთ EMN საქართველოს პროდუქტების სექციაში