მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია

საქართველო და ევროკავშირი

მიმართულებები: საქართველო და ევროკავშირი

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ საფუძველს 2016 წლამდე წარმოადგენდა „შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ“, რომელსაც ხელი 1996 წელს მოეწერა და ძალაში 1999 წელს შევიდა....სრულად...

ემიგრაცია

მიმართულებები: ემიგრაცია

პოლიტიკური, ეკონომიკური ან პირადი მიზეზებით უცხო ქვეყანაში მცირე ხნით ან მუდმივად საცხოვრებლად წასვლა.სრულად...

ნებაყოფლობით დაბრუნება

მიმართულებები: ნებაყოფლობით დაბრუნება

პირის დამოუკიდებლად დაბრუნება ან ხელშეწყობა დაბრუნებაში წარმოშობის, სატრანზიტო თუ მესამე ქვეყანაში მისი თავისუფლად გამოხატული სურვილის საფუძველზე.სრულად...

რეინტეგრაცია

მიმართულებები: რეინტეგრაცია

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა.სრულად...

იმიგრაცია

მიმართულებები: იმიგრაცია

ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქის მუდმივად ან დროებით დასახლება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე.სრულად...

ლტოლვილები და თავშესაფარი

მიმართულებები: ლტოლვილები და თავშესაფარი

ლტოლვილის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს პირს, ვისაც „აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულებების...სრულად...

Slide Left Slide Right
 • კომისია

  მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია (მსსკ/კომისია) შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს მთავრობის N314-ე დადგენილების საფუძველზე. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. კომისიას, რომელიც აერთიანებს 9 სახელმწიფო უწყებას, თავმჯდომარეობს იუსტიციის სამინისტრო, ხოლო თანათავმჯდომარეა შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

  სრულად...

 • სამდივნო

  კომისიას ანალიტიკურსა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით მოქმედი სამდივნო.

 • სამუშაო ჯგუფები

  საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თემატური ჯგუფები.

სიახლეები