ჩვენს შესახებ

  • კომისია

    მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს მთავრობის N314-ე დადგენილების საფუძველზე. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. კომისიას, რომელიც აერთიანებს 9 სახელმწიფო...

  • სამდივნო

    მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიას მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით შექმნილი სამდივნო.

  • სამუშაო ჯგუფები

    სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობის გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თემატური სამუშაო ჯგუფები.

  • ჩვენი პროდუქტები

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი