საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებაში დახმარების პროგრამა

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია 2003 წლიდან დახმარებას უწევს ევროკავშირის ქვეყნებში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნება. ამჟამად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია თანამშრომლობს 29 ქვეყანასთან, ძირითადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, შვეიცარია და კანადა. პროგრამის მონაწილეები არიან თავშესაფრის მაძიებლები, რომლებსაც უარი ეთქვათ განაცხადების დაკმაყოფილებაზე და არალეგალურად მყოფი მიგრანტები. 

პროგრამის ფარგლებში საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებულ მიგრანტთა შესახებ სტატისტიკა

 ქვეყნები 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ბელარუსი  0 32   27  9  0  0  0  0 0 0 0
ბელგია  0 19  30  24  46  76  71   58 60 113 385
ჩეხეთი 13  56  18  0 0 0
ირლანდია 0  0 0 3 13  10  35  38  32  19  10  2 5 10
პოლონეთი  0 186  227  86  102  60  25  4 2 42
შვეიცარია 37  46  56  68  45  33  51  60  19  38  19 36 94
გაერთიანებული სამეფო 24  41  31  23  26  25  13  10  1 6 6
სლოვაკეთი 18   4  1 0 1 1
ლატვია  7  51 65  61  73 0 0 2
ლიტვა 16  10  11  0 2 1
ნიდერლანდები 0  0 69  16  23  18  20  11 5 24
ნორვეგია 11  1 0 0
ავსტრია  0 10  39  22  0 0 1
ფინეთი 17 28 32
საბერძნეთი  0  0  0  0  0  1  249 957  636  553 557 575
ესტონეთი  1  12 2 3 0
უნგრეთი  0 0 1 0 1  0  1  0 0 0 1
იტალია 0 0 14
თურქეთი  0  0  0  0  0  0  9 0 0 0
უკრაინა  0 0 0 0
ჩრდილოეთ მაკედონია 0 0 0
რუმინეთი  0 0 1 0
კანადა 0  2 0 0 0
დანია 19  8 0 3
ლუქსემბურგი  5  4  39
მოლდოვა  0  0  0  0  0  0  0
გერმანია  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 2  2  972  1104
ისრაელი   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  1
ბრაზილია 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
ისლანდია 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
სულ  11 21  80  100  100  98  377 516  302  375 579 1213  794  689  1739  2334
წყარო: IOM
 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია ასევე ეხმარება საქართველოში მყოფი უცხოელებს სამშობლოში ნებაყოფლობით დაბრუნებაში. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
http://informedmigration.ge/cms/sites/default/files/pdf/AVRR_eng.pdf.pdf

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი