რეინტეგრაცია

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ხელახლა ჩართვა. 

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამა

დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა და ამ მიზნით სახელმწიფომ, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის შედეგად დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე 2015 წლიდან დაიწყო „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის განხორციელება, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა გარკვეული თანხა შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტებისთვის. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეები ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებიც:

 • საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ შეტანილი განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან სარგებლობდნენ თავშესაფრით;
 • სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდნენ „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მიზნით.

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა გაიცემა საგრანტო კონკურსის შედეგად გამოვლენილ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციისკენ მიმართულ მომსახურებებს, რაც გულისხმობს მიგრანტთა სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, საშემოსავლო პროექტების დაფინანსებას, პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობას და საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს პროგრამის ბენეფიციართათვის სარეინტეგრაციო დახმარების სწრაფად და მოქნილად მიწოდებას ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მეშვეობით, და ასევე, მიზნად ისახავს აღნიშნულ პროცესში გამჭვირვალობის მიღწევას და სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას.

2015-დან 2018 წლამდე დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამა ხორციელდებოდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ; ხოლო 2018 წლის სექტემბრიდან, მთავრობაში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად, ზემოაღნიშნული ფუნქცია გადაეცა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომელსაც 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 650.000 ლარი პროგრამის განსახორციელებლად. 2019 წლის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამოვლინდნენ შემდეგი გამარჯვებული ორგანიზაციები:

 • ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი (თბილისი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი);
 • ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“ (სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი);
 • ა(ა)იპ ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ (იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, სამეგრელო, ქვემო და ზემო სვანეთი);
 • ა(ა)იპ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი“ (აჭარა, გურია);
 • ა(ა)იპ კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (კახეთი).

საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო პროგრამასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს: 

მისამართი: 0119 თბილისი. აკ. წერეთლის გამზ. 144
ტელეფონი: ( 032 ) 2 51 00 26
ელ–ფოსტა: info@moh.gov.ge

ცხელი ხაზი: 15 05

ვებ-გვერდი: https://www.moh.gov.ge/

დაკავშირებული დოკუმენტები:

ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა (AVRR / IOM)

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია ნებაყოფლობითი დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობისკენ მიმართულ პროგრამებს 2003 წლიდან ახორციელებს. პროგრამები განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც უნებართვოდ იმყოფებოდნენ საზღვარგარეთ ან უარი ეთქვათ ევროკავშირში თავშესაფრის მოთხოვნაზე.

ნებაყოფლობითი დაბრუნება და რეინტეგრაცია მოიცავს დაბრუნებული პირების დახვედრას აეროპორტში, კონსულტირებას, სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამაში გადამისამართებას და აგრეთვე, სარეინტეგრაციო დახმარებას, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს მათ უზრუნველყოფას დროებითი თავშესაფრით (საჭიროების შემთხვევაში), მედიკამენტების შეძენას, გადამზადებასა და დასაქმებაში ხელშეწყობას და მხარდაჭერას შემოსავლის მომტანი საქმიანობის წამოწყებაში.

პროგრამის დაწყებიდან 2019 წლამდე პერიოდში AVRR პროგრამების დახმარებით საქართველოში დაბრუნდა 10.573 ადამიანი 32 ქვეყნიდან (ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნები); მათგან სარეინტეგრაციო დახმარება გაეწია 5100 ადამიანს, ხოლო დანარჩენებმა მიიღეს მხოლოდ დაბრუნებასთან დაკავშირებული დახმარება ადგილსამყოფელ ქვეყანაში (საბუთების მოწესრიგება, ავიაბილეთი, გამოცილება აეროპორტში). დღესდღეობით საქართველოს მოქალაქეთა ყველაზე მსხვილი გამომგზავნი ქვეყნებია გერმანია, საბერძნეთი, შვეიცარია და ნიდერლანდები.

დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის პროგრამებს საქართველოში ახორციელებს IOM-ის თბილისის ოფისი და რეგიონული ოფისები - მიგრანტთა რესურს ცენტრები:

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისია
თ. აბულაძის ქ., #12, პირველი ჩიხი
თბილისი, 0162, საქართველო
ტელ.: (+ 995 32) 22 52 216
ფაქსი: (+ 995 32) 22 52 217
ვებგვერდი: www.iom.ge / www.iom.int

რეგიონული ოფისები:

ქუთაისი
აკაკი წერეთელის ქ., #63
4600 ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: (+995 431) 24 44 43

თელავი
ერეკლე II-ის გამზირი #8
2200 თელავი, საქართველო
ტელ.: (+995 350) 27 08 72 / (+995) 577 00 20 92

ბათუმი
ფარნავაზ მეფის ქ., #63
6010 ბათუმი, საქართველო
ტელ.: (+995 577) 52 00 15 / (+995 422) 22 88 83 83

ფოთი
ნინოშვილის ქ. #101
4400 ფოთი საქართველო
ტელ.: (+995 493) 22 58 18

დაკავშირებული დოკუმენტები:

რეინტეგრაციის გზამკვლევი დაბრუნებული მიგრანტებისთვის

რეინტეგრაციის გზამკვლევი მოამზადა და გამოსცა (2016 წლის მაისი) სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ (სიდა) და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს (GPAM) - ფარგლებში და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან თანამშრომლობით.

მოცემული გზამკვლევი წარმოდგენილია რამდენიმე თემატური ბროშურის სახით და ემსახურება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების ინფორმირებულობის გაზრდას რეინტეგრაციისთვის საჭირო სხვადასხვა საკითხებზე.

 • ბიზნესი (637.33 KB)ბიზნესის დაწყება, გადასახადები, მეწარმეობის ხელშემწყობი პროგრამები
 • დასაქმება (561.2 KB)დასაქმების პორტალები, პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსები, სტაჟირება
 • ჯანდაცვა (570.89 KB)საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, C ჰეპატიტის პროგრამა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
 • რეინტეგრაციის პროგრამები (565.66 KB)სახელმწიფო პროგრამა, IOM-ის პროგრამები
 • განათლება (592.8 KB)სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება
 • სოფლის მეურნეობა (620.94 KB)მიწის რეგისტრაცია, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო პროგრამები
 • ტრანსპორტი (582.25 KB)მუნიციპალური ტრანსპორტი, ავტომობილის რეგისტრაცია, ჯარიმები
 • ტრეფიკინგი და ოჯახური ძალადობა (537.94 KB)ტრეფიკინგის და ოჯახური ძალადობის დეფინიცია, სახელმწიფო სერვისები

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი